Prawne instrumenty polityki rodzinnej na przykładzie świadczenia wychowawczego wprowadzonego w związku z rządowym programem „Rodzina 500+” w gminie wiejskiej Lelów

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 18, Numer 1 (2018) s. 89-105
Joanna Podgórska-Rykała, Aneta Zasuń

 

do góry