Konwencja o standardach demokratycznych wyborów, praw i wolności wyborczych w państwach członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw (tłumaczenie)

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 18, Numer 1 (2018) s. 417-436
Andrzej Pogłódek

 

do góry