Zrewidowany paradygmat systemowy : Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część trzecia

Zarządzanie Publiczne, Numer 43 (1) (2018) s. 7-18
János Kornai, Jacek Klich

 

do góry