XII Międzynarodowy Kongres Genealogii i Heraldyki (Monachium 9-13 IX 1974)

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 224-226
Stefan Krzysztof Kuczyński

 

do góry