Wsparcie regionalne a inwestycje zaawansowane technologicznie: ocena oddziaływania „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023” na decyzje inwestorów

Catallaxy, Tom 3, Numer 2 (2018) s. 69-80
Paweł Kasprowicz, Paweół Pietraszko

 

do góry