Moda czy nostalgia? : o tym, jak PRL funkcjonuje w wyobraźni społecznej współczesnych Polaków

Kultura Popularna, Numer 2 (40) (2014) s. 140-151
Małgorzata Roeske

 

do góry