W poszukiwaniu nowoczesności, czyli Polska wyobrażona

Kultura Popularna, Numer 4 (46) (2015) s. 42-55
Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz

 

do góry