Media i geopoetyki późnej nowoczesności : naturalizacja i nostalgia jako horyzont wspólnot wyobrażonych

Kultura Popularna, Numer 3 (57) (2018) s. 88-98
Karina Banaszkiewicz

 

do góry