Studentki szkół artystycznych i artystki w Polsce okresu międzywojnia – wybrane aspekty profesji

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 66 (2018) s. 33-53
Katarzyna Kulpińska

 

do góry