Interpretacja sytuacji ekonomicznej artystów współczesnych w Polsce w świetle koncepcji anomii i dewiacji społecznej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 66 (2018) s. 75-89
Izabela Franckiewicz-Olczak

 

do góry