„Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych”, Małgorzata Stępnik, Lublin 2016 : [recenzja]

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Numer 66 (2018) s. 129-132
Emilia Zimnica-Kuzioła , Małgorzata Stępnik (aut. dzieła rec.)

 

do góry