Kryzys powołania proroka Eliasza = The crisis of prophet Elijah appointment

Studia Ełckie, Tom 17, Numer 3 (2015) s. 295-307
Zdzisław Żywica

 

do góry