Wspomnienia biskupa Edwarda Samsela z pielgrzymki do Ziemi Świętej (31 III – 13 IV 1989) = Bishop Edward Samsel’s memories of pilgrimage to the Holy Land (31 march – 13 april 1989)

Studia Ełckie, Tom 17, Numer 3 (2015) s. 309-321
Wojciech Guzewicz

 

do góry