Specyfika podmiotowości prawnej Stolicy Apostolskiej – zarys problematyki =The specificity of the Holy See’s legal subjectivity an outline of the issue

Studia Ełckie, Tom 18, Numer 1 (2016) s. 31-40
Magdalena Łągiewska

 

do góry