Stan finansowo-majątkowy probostwa w Bargłowie Kościelnym w dobie Królestwa Polskiego = The finance and property state of the parish in Bargłów Kościelny in the era of the Polish Kingdom

Studia Ełckie, Tom 18, Numer 4 (2016) s. 359-376
Łukasz Faszcza

 

do góry