Zagadnienie stosunku rozumu i wiary w encyklice „Fides et ratio” = The problem of the relation of faith and reason in the encyclical Fides et ratio

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 2 (2017) s. 117-129
Zbigniew Orbik

 

do góry