Nauczanie prawa kanonicznego w seminarium duchownym w Przemyślu – zarys problematyki = The teaching of canon law at the seminary in Przemyśl – the outline of the problem

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 2 (2017) s. 131-146
Lesław Krzyżak

 

do góry