Zmiany administracyjne w diecezji ełckiej w latach 1992-2017 w odniesieniu do stanowisk proboszczów = Administrative changes of parish priests in the diocese of Ełk in the years 1992-2017

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 2 (2017) s. 209-228
Wojciech Guzewicz

 

do góry