Granice zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych (art. 25 ust. 2 Konstytucji RP) = The boundaries of the principle of impartiality of public authorities in matters of personal conviction and outlooks on life (art. 25 paragraph 2 of the Polish Constitution)

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 3 (2017) s. 295-311
Bartłomiej Chyłka

 

do góry