Zniszczenie kości ludzkich przez Jozjasza w Betel (2 Krl 23,16-19) w świetle mezopotamskiej praktyki "zaqiqu" oraz taktyki wojennej królów asyryjskich = The destruction of human bones in Bethel (2 Kings 23,16-19) in the light of the Mesopotamian practice "zaqiqu" and tactics of war Assyrian kings

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 3 (2017) s. 327-347
Marek Bednarski

 

do góry