Diecezja wigierska i jej dziedzictwo historyczno-pastoralne = The Wigry diocese and its historical-pastoral heritage

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 3 (2017) s. 363-379
Ryszard Sawicki

 

do góry