Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „25 lat Caritas Diecezji Ełckiej”, Ełk, 9 września 2017 r.

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 3 (2017) s. 381-383
Ryszard Sawicki

 

do góry