Początek religii oraz pierwsze możliwe obrazy Boga w pierwotnym religijnym doświadczeniu człowieka = The origin of religion and the first possible images of God in man’s primitive religious experience

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 2 (2018) s. 177-191
Maciej Małyga

 

do góry