Duchowość osób świeckich Trzeciego Tysiąclecia w trojakiej godności i misji Chrystusa = The spirituality of lay people of the third millennium in the triple dignity and mission of Christ

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 2 (2018) s. 249-262
Helena Kuczyńska

 

do góry