Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „350-lecie przybycia kamedułów nad Wigry – dialog przeszłości z teraźniejszością i przyszłością”, pokamedulski klasztor w Wigrach, 1 maja 2018 r.

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 2 (2018) s. 283-286
Ryszard Sawicki

 

do góry