Motyw kobaltowego wiatraka : o holandyzmie w ceramice użytkowej 1880-1945

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 74, Numer 1 (2012) s. 95-106
Piotr Oczko

 

do góry