"You", 1985

Zeszyty Artystyczne, Numer 9 (1996) s. 96
Ann Noël

 

do góry