O muzykach, muzyce i jej funkcji na renesansowym dworze ostatnich Jagiellonów

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 24 (2006) s. 33-48
Renata Król-Mazur

 

do góry