Artystki polskie i ich sztuka od XVI do XIX wieku

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 24 (2006) s. 49-66
Maria Zientara

 

do góry