Przyczynek do badań nad historią handlu żydowskiego w aglomeracji krakowskiej XVII wieku

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 24 (2006) s. 67-76
Szymon Kazusek

 

do góry