Zakrystia kaplicy biskupa Piotra Tomickiego przy katedrze krakowskiej w świetle ostatnich badań

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 29 (2011) s. 95-118
Ignacy Jakubczyk

 

do góry