Kraków roku 1772 w zapiskach nuncjusza papieskiego Giuseppe Garampiego

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 29 (2011) s. 183-196
Krzysztof R. Prokop

 

do góry