Konserwacja estetyczna dekoracji malarskiej pomieszczenia nr 321 w pałacu Pod Krzysztofory

Krzysztofory: zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tom 33 (2015) s. 459-464
Małgorzata Kaczmarczyk, Katarzyna Gwóźdź

 

do góry