Referendum w sprawie odwołania wójta w związku z nieudzieleniem mu wotum zaufania w kontekście art. 67 Ustawy o referendum lokalnym

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 18, Numer 2 (2018) s. 95-107
Magdalena Gurdek

 

do góry