Możliwość podjęcia z urzędu przez organ rentowy postępowania o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy w wyniku złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne w oparciu o wpływ przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 18, Numer 2 (2018) s. 159-171
Patryk Bisikiewicz

 

do góry