O niektórych konsekwencjach stosowania zasady życzliwej interpretacji przepisów - refleksje na tle art. 7a Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 18, Numer 2 (2018) s. 185-198
Łukasz Strzępek

 

do góry