The Origins of the Name "Middle State"

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 1 (1980) s. 35-76
Krzysztof Gawlikowski

 

do góry