Nowe dzieło o soborach ziemskich w Rosji XVI-XVII

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 197-202
Danuta Czerska , L. W. Czerepnin (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
L. W. Czerepnin ,Ziemskije sobory russkogo gosudarstwa w XVI-XVII ww. ,Moskwa 1978

 

do góry