Realizacja zadania sprawiedliwości jako naczelne zadanie sądownictwa kościelnego

Studia Ełckie, Tom 22, Numer 2 (2020) s. 153-168
Paweł Makarewicz

 

do góry