Kapłan szafarzem Najświętszej Eucharystii w nauczaniu Kościoła

Studia Ełckie, Tom 22, Numer 2 (2020) s. 189-200
Wojciech Serowik

 

do góry