Podejmowane formy aerobiku a wyzwalanie pozytywnych emocji przez studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Tom 34 (1) (2020) s. 37-50
Renata Myrna-Bekas

 

do góry