Możliwości usprawnienia podsystemu transportu i ruchu wojsk w zakresie planowania i organizowania transportu nienormatywnego w Siłach Zbrojnych RP

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Tom 34 (1) (2020) s. 89-100
Aleksandra Baran

 

do góry