"Czas wolny górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku : po pracy trzeba było coś robić", red. Dorota Świtała-Trybek i Beata Piecha-van Schagen, Zabrze 2019 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Tom 34 (1) (2020) s. 135-137
Marcin Hibner , Dorota Świtała-Trybek (aut. dzieła rec.), Beata Piecha-van Schagen (aut. dzieła rec.)

 

do góry