"Księga długów miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej", K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa, Toruń 1964 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 313-316
Marian Friedberg , Karola Ciesielska (aut. dzieła rec.), Irena Janosz-Biskupowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry