"Zakorzenieć się w prawdzie" : kultura w świetle encykliki "Fides et ratio"

Studia Ełckie, Tom 22, Numer 3 (2020) s. 355-367
Wojciech Wojtyła

 

do góry