Theological Epistemology and Trinitarian Ontology in Aquinas = Epistemologia teologiczna i ontologia trynitarna u Akwinaty

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 28, Numer 1 (2020) s. 85-108
Giulio Maspero

 

do góry