Nowe ustalenia w kwestii śmierci i pochówku kardynała Jerzego Radziwiłła (1556-1600)

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 31, Numer 4 (2014) s. 19-41
Sławomir Cendrowski

 

do góry