Teatr śmierci w służbie majestatu : trzy «exempla» z dziejów Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 31, Numer 4 (2014) s. 43-72
Katarzyna Kuras

 

do góry