Literacki wzorzec szlachcianki a rzeczywsitość historyczna polskiego baroku : o kazaniu pogrzebowym jako źródle do badań nad społeczną mentalnością

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 31, Numer 4 (2014) s. 155-164
Weronika Pawlik-Kwaśniewska , Urszula Kicińska (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Urszula Kicińska, "Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku", Warszawa 2013

 

do góry