"Trzy garście solidów" : Marek Diakon o darowiznach dworu konstantynopolitańskiego dla palestyńskich biskupów

Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, Tom 43, Numer 4 (2017) s. 3-21
Ireneusz Milewski

 

do góry